• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  03/04/2019

  Thông báo về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 179/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  ​​2-2019-ttcp-179-1-chien si thi dua co so.PDF2-2019-ttcp-179-1-chien si thi dua co so.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS