• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  30/01/2019

  Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019

  Ngày 29/1/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 128/KH-TTCP Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm: 

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS