• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  16/04/2018

  Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên

  Ngày 11/4/2018, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 20/QĐ-TTĐT về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS