• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  05/02/2018

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Bằng khen của Tổng Thanh tra

  Ngày 29/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 25/QĐ-TTCP và Quyết định số 27/QĐ-TTCP; ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 38/QĐ-TTCP và 41/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Bằng khen của Tổng Thanh tra.
  Toàn văn các Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS