• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  05/02/2018

  Quyết định về việc Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 40/QĐ-TTCP và Quyết định số 39/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS