• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  03/01/2018

  Thông báo về việc công bố điểm thi tuyển viên chức năm 2017 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên

  Ngày 29/12/2017, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên đã có Thông báo số 98/TB-HĐT về việc công bố điểm thi tuyển viên chức năm 2017.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS