• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  06/12/2017

  Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016

  Ngày 30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 3006/QĐ-TTCP về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS