• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  05/12/2017

  Thông báo về tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016

  Ngày ​30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16/TB-HĐTTTVC về tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016.
  Toàn văn Thông báo và tài liệu ôn thi nâng ngạch Thanh tra viên chính có tại bản đính kèm: 
  ​​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS