• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  14/11/2017

  Kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2017)

  Ngày 13/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 48/KH-HCCB về việc tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2017).
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS