• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  03/10/2017

  Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm Đào tạo. bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên

  Ngày 28/9/2017, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên đã có Thông báo số 54/TB-TTĐT về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS