• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  14/09/2017

  Báo cáo tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng

  Ngày 13/9/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 2293/BC-TTCP về việc tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng.
  Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS