• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  10/04/2019

  Thông báo về việc hệ thống kiến thức và tài liệu tham khảo thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 10/4/2019, Thanh tra Chính phủ phát hành Văn bản số 07/TB-HĐT thông báo về việc hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018 và tài liệu tham khảo​.

  Các văn bản tại file đính kèm:


  TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG.docxTÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG.docx

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS