• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  05/04/2019

  Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

  Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, TTCP được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo tiến độ, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2019. Thanh tra Chính phủ đăng tải dự thảo Nghị định để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Toàn văn dự thảo Nghị định tại file văn bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS