• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  03/04/2019

  Thông báo về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 181/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  ​​2-2019-ttcp-181-1-bang khen Tong TTCP.PDF2-2019-ttcp-181-1-bang khen Tong TTCP.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS