• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  14/01/2019

  Thông báo về việc đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra chiều ngày 16/01/2019

  Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra chiều ngày 16/01/2019. Trung tâm Thông tin đăng tải các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của ngành Thanh tra; Kết quả thực hiện kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2017; Tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thanh tra; Chương trình hội nghị.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  ​​
  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS