• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  08/01/2019

  Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  Ngày 08/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 33/TTCP-VP, gửi Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
  Toàn văn Văn bản số 33; danh sách cán bộ kỹ thuật chuyên trách phục vụ THHN; maket Hội nghị có tại bản đính kèm:

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS