• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  04/01/2019

  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

  Ngày 28/12/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1113/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS