• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  20/11/2018

  Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân

  Ngày 14/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1971/TTCP-PC gửi các bộ, ngành Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân.
  Toàn văn Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân có tại bản đính kèm:

  ​​​​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS