• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra

  Ngày 15/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 62/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 08/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 22/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ​.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng

  Ngày 14/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 80/TTCP-C.IV về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Tài liệu phục vụ Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020

  Tài liệu phục vụ Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 có tại file đính kèm dưới đây:
  ​​​​

  Quyết định tặng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 08/1/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 21/QĐ-TTCP về việc tặng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2020

  Ngày 8/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 51/KH-TTCP về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2020.
  Toàn văn kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2020 và quyết toán NSNN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 09/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 26/QĐ-TTCP về việc công khai dự toán NSNN năm 2020 và quyết toán NSNN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính có tại bản đính kèm:
   

  V/v yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019

  Ngày 10/12/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2245/TTCP-VP yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019, kèm theo Văn bản số 1344/TTCP-VP ngày 09/8/2019 về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các cục, vụ, đơn vị.
  Toàn văn các Văn bản có tại bản đính kèm:


  Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 9/12/2019, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  TB tuyển chọn.PDFTB tuyển chọn.PDF

  Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết tại Trường Cán bộ Thanh tra

  Ngày 03/12/2019, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 642/TB-TCBTT, số 643/Tb-TCBTT và số 644/TB-TCBTT về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong nhiều lĩnh vực.
  Toàn văn các Thông báo có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS