• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

  Ngày 02/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1665/TTCP-PC về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.
  Toàn văn Văn bản giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:

  Thông báo chuyển Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

  Ngày 09/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1724/TTCP-VP về việc chuyển Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018

  Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017; Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo. Hiện nay, Luật Tố cáo đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018.
  Toàn văn giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018 có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018

  Ngày 10/9/2018, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1504/TTCP-KHTH  về việc báo cáo kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Điều lệ giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

  Ngày 14/8/2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 01/ĐL-BTC thông báo về điều lệ giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 (Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra)

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ ​​giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 theo quy định để các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện.
  Toàn văn giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:​

  Chương trình Hội nghị và Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 vào ngày 27/7/2018, Thanh tra Chính phủ đã Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
  Dự thảo báo cáo và Chương trình Hội nghị có tại bản đính kèm:
   

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 23/7/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1165/TTCP-KHTCTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​

  Hưởng ứng thực hiện "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2018

  Ngày 19/7/2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 50/CV-CĐ.20 về việc hưởng ứng thực hiện "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2018. 

  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS