• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra thông báo về hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên chính

  Ngày 11/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra đã có thông báo số 07/TB-HĐT về hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên chính​.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả thi tuyển công chức

  Ngày ​10/6/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 15-TB/HĐTT về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 06/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018 có Văn bản số 25/TTCP-HĐT, Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018


  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác Quý II/2019 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

  Ngày ​29/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 824/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2019 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc bổ sung danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  ​Ngày 6/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 308/QĐ-TTCP về việc bổ sung danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 26/4/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 300/QĐ-TTCP, Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:
  ​​

  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan TTCP

  Ngày 25/4/2019, Hội đồng thi tuyển công chức, TTCP có Văn bản số 07/TB-HĐTT, Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan TTCP. 

  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:

  Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

  Ngày 22/4/2019, Trường Cán bộ Thanh tra, TTCP có Văn bản số 249/TB-TCBTT, Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.

   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm

  Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

  Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS