• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  70 Năm Ngày Truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam

  Họp Ban chỉ đạo 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

  Ngày 11/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì làm việc với Ban chỉ đạo 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng, phó các Tiểu ban; Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế.

  Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

  Ngày 22/01/2015 Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 208/KH-TTCP phát động phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. 
  Toàn văn Kế hoạch này có tại tài liệu đính kèm:

  Kế hoạch tổ chức các hoạt độngt động hướng tới kỷ niêm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

  Ngày 16/01/2015 Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 90/KH-TTCP về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV

  Toàn văn Kế hoạch này có tại tài liệu đính kèm:​

  Thành lập các Tiểu ban tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra

  Ngày 18/07/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập các Tiểu ban tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, bao gồm:Hậu cần - Lễ tân - Khánh tiết, Nội dung, Thi đua - Khen thưởng, Thông tin -Tuyên truyền - Văn nghệ - Thể thao.

  Toàn văn các Quyết định có tại tài liệu đính kèm:

  Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra

  Ngày 04/07/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV. 

  Toàn văn Quyết định này có tại tài liệu đính kèm:​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS