• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thanh tra Chính phủ: Chi đoàn Trung tâm Thông tin phấn đấu đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin

  đoàn tttt.JPG

   Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hưởng ứng Kế hoạch số 208/KH-TTCP ngày 22/01/2015 của Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015); quán triệt sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban chi ủy Trung tâm Thông tin, sự chỉ đạo của Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và và BCH Đoàn Thanh niên TTCP về triển khai ứng dụng Hệ điều hành tác nghiệp trong nội bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ; Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Thông tin phát động phong trào “Thanh niên nòng cốt trong ứng dụng công nghệ thông tin” để chỉ rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Thông tin mong muốn thông qua phong trào để phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, tạo khí thế thi đua bằng các hoạt động thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mỗi đoàn viên, thanh niên Trung tâm Thông tin phấn đấu là nòng cốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và đi đầu trong công tác cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra nói chung.

  Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Thông tin sẽ thường xuyên trau dồi kiến thức về công nghệ thông tin, đi đầu, gương mẫu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; 100% đoàn viên cam kết nắm chắc, nắm vững Hệ điều hành tác nghiệp để hướng dẫn, kiểm tra, lên thang điểm, phân định các nhóm đối tượng khi tham gia khai thác, sử dụng phần mền; hỗ trợ đoàn viên thanh niên các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ bằng mọi nguồn lực và thời gian để có thể giúp toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan Thanh tra Chính phủ sử dụng thành thục các thao tác trên hệ điều hành tác nghiệp, các phần mền nghiệp vụ; làm nòng cốt tiên phong, tinh nhuệ trong công tác ứng dụng Hệ điều hành tác nghiệp tại đơn vị mình.

  chi đoàn tttt22.JPG

  Song song với đó, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Thông tin cam kết nắm chắc, nắm vững quy trình cài đặt, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để hướng dẫn, làm đầu mối tiếp nhận, trao đổi, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ngay trong quá trình các Vụ. cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành sử dụng chương trình; tích cực, chủ động liên hệ với các đầu mối trong triển khai ứng dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng vào công tác báo cáo trong toàn quốc, từng bước thay thế quy trình báo cáo bằng văn bản giấy như hiện nay.

  Đoàn viên thanh niên Trung tâm Thông tin kêu gọi đoàn viên thanh niên các Vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin do Chi đoàn Trung tâm Thông tin tổ chức từ đó, góp phần vào quá trình cải cách hành chính tại cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng như ngành Thanh tra.


  Ban chấp hành chi đoàn Trung tâm Thông tin xây dựng kế hoạch chi tiết, việc thực hiện phong trào đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện để đoàn viên Chi đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chi ủy, lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Ban chấp hành đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ  về tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, có kế hoạch tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện phong trào.


  Trong quá trình thực hiện và triển khai phong trào, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Thông tin mong muốn nhận được sự quan tâm của Tổng Thanh tra Chính phủ, và đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách đơn vị, Văn phòng Đảng Đoàn thể, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban chi ủy và Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, sự giúp đỡ của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ và sự quan tâm, chia sẻ phối hợp của các Chi đoàn trực thuộc Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ. Qua đó, giúp cho việc thực hiện phong trào của Chi đoàn Trung tâm Thông tin đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng để BCH Chi đoàn tiếp tục phát động và tiếp tục triển khai các phong trào trong thời gian tới./.

                                                                           P.V

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS