• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết quả vòng sơ khảo Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014).

  Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã được phát động vào ngày 09/12/2013. Sau vòng chấm sơ khảo, Ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn được 31 đề án vào vòng chung kết VACI 2014.

  Fiel đính kèm​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS