• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết quả vòng sơ khảo Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013).

  Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã được triển khai từ cuối năm 2012. Ban sơ khảo đã nhận được 103 đề án đủ điều kiện tham dự chương trình. Sau một thời gian triển khai các hoạt động chấm sơ khảo, Ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn được 40 đề án vào vòng chung kết VACI 2013.

  ​Tải danh sách: VACI 2013- DS de an lua chon qua vong so khao website.doc
  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS