• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  VACI 2013 - Sổ tay hướng dẫn thiết kế và thực hiện dự án

  Cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện này được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ các cá nhân và đơn vị quan tâm đến Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam.

  Các thông tin được cung cấp giúp các đơn vị:

  -  Hiểu về bản chất, cách thức tổ chức Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam
  -  Cách tìm kiếm thông tin, thiết kế và xây dựng một đề án dự thi;
   - Các bước tham gia dự thi;
  - Cách thức tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình nói chung và từng dự án nói riêng
  -  Hệ thống thông tin, báo cáo;

  Sổ tay trình bày các thông tin dưới dạng một cuốn từ điển và có liên kết giữa các mục, phần. Tùy theo nội dung quan tâm, người đọc có thể đi đến từng mục, phần để tìm hiểu. Do đó trong một số phần sẽ có một vài khái niệm, giải thích được lặp lại để tiện cho người đọc. Nếu có nội dung liên quan đến nhiều nội dung của các mục hay phần khác sẽ được hướng dẫn để liên kết đến. Ngoài các nội dung lý thuyết, trong các khung là một số kinh nghiệm, lưu ý để các đơn vị tham khảo.  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS