• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  United against corruption for development, peace and security", Hiệp lực chống tham nhũng vì phát triển, hòa bình và an ninh.

  Tham nhũng là loại tội phạm nguy hiểm, phá hoại sự phát triển của kinh tế và xã hội trên toàn cầu. Mọi quốc gia, vùng lãnh thổ và cộng đồng trên thế giới đều phải đối mặt với vấn nạn tham nhũng.

  Nhân ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 9/12/2017, tổ chức Liên hợp quốc thực hiện Chiến dịch Hiệp lực chống tham nhũng với thông điệp chính : Ai cũng có quyền đứng lên, chống lại tham nhũng và chúng ta phải chung tay làm việc này. HÃY CÙNG HIỆP LỰC. Chống tham nhũng có ý nghĩa sống còn nhằm đạt được Các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS