• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông báo danh sách các đề án được chọn để tài trợ thực hiện trong khuôn khổ Chương trình nhân rộng sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam

  Ngày 30/12/2015 Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo sô 3947/TB-TTCP về danh sách các đề án được chọn để tài trợ thực hiện trong khuôn khổ Chương trình nhân rộng sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam​.

  Toàn văn của Thông báo có tại bản đính kèm:​

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS