• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tài liệu Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2015

  Pttt Luong tai Nhan rong sang kien 2015.JPG

  Năm 2009, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng tổ chức Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng. Sau thành công của VID 2009, chuỗi Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI 2011, VACI 2013 và VACI 2014) ra đời với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh và một số nhà tài trợ khác với mục tiêu huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng nhằm hiện thực hóa các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ cấp cơ sở. Chương trình đã thu hút sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức ở khắp nơi trên cả nước; nhiều đề án được hỗ trợ đã được thực hiện hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc tăng cường minh bạch, liêm chính, trách nhiệm giải trình ở địa phương.

  Để tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân vào công tác PCTN và đảm bảo tính bền vững của những kết quả đã đạt được, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (Dự án AC-UNCAC) do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Thanh tra Chính phủ thực hiện Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam. 

  Cổng Thông tin Điện tử Thanh tra Chính phủ trân trọng đăng tải bộ tài liệu của Chương trình gồm: Danh sách 10 mô hình sáng kiến được lựa chọn; Mẫu hồ sơ; Thể lệ nhân rộng; Thông cáo báo chí.

  Toàn văn tài liệu có tại văn bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS