• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Phòng chống tham nhũng

  Báo chí được tham gia đoàn kiểm tra phòng, chống tham nhũng

  Các phóng viên báo chí cũng sẽ được tham gia Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, lãng phí đối với 60 cơ quan, địa phương, đơn vị tại Hải Dương trong năm 2012.

  Bắc Giang thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng

  Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 và nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

  Điện Biên triển khai Chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2012

  Ngay từ những ngày đầu năm, Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai Chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2012 với mục tiêu: nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động tự kiểm tra của các cơ quan đơn vị, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí tiếp nhận thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động phòng chống tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS