• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2018

  IMG_4660.JPG

  ​Ngày 26/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

  Theo báo cáo, năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động, Văn phòng TTCP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2018. Cụ thể: Công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng thực tiễn; công tác hành chính – văn thư – lưu trữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; công tác tham mưu tổng hợp đã được đổi mới, chất lượng được nâng lên; công tác quản trị đã đi vào ổn định ngày càng phục vụ tốt hơn, kịp thời đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; công tác mua sắm, hậu cần đảm bảo đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm; công tác tài vụ bám sát kế hoạch ngân sách được duyệt, chủ động tham mưu đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; công tác quản lý, sử dụng phương tiện an toàn, chặt chẽ, hiệu quả; công tác phối hợp trong văn phòng và phối hợp với các cục, vụ, đơn vị có nhiều chuyển biến, kể cả bên trong cơ quan cũng như các đơn vị ngoài cơ quan.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác quản trị nhiều việc còn chậm; công tác thống kê, tổng hợp chưa sát nên không có kế hoạch tổng thể và chủ động trong công tác mua sắm; công tác bảo vệ còn bất cập; công tác báo cáo của một số phòng chưa đáp ứng được về thời gian…
  IMG_4677.JPG


  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Văn phòng TTCP trong năm 2018. Văn phòng TTCP đã có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo điều hành; tập thể công chức, người lao động có trách nhiệm với công việc; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác tài vụ ngày càng tốt hơn; công tác cải cách hành chính ngày có nhiều tiến bộ; tham mưu cho lãnh đạo trong công tác CCHC trong năm 2018 có chất lượng. Bên cạnh đó còn một số tồn tại cần khắc phục như công tác xây dựng thể chế còn một số chưa đáp ứng được tiến độ đề ra; công tác quản trị nhiều việc còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm.
  Đối với phương hướng hoạt động năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Văn phòng TTCP cần tập trung tốt nhất phục vụ cho các hoạt động, phải chủ động có kế hoạch cụ thể; lãnh đạo Văn phòng phải đôn đốc, kiểm tra quyết liệt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý trong công tác quản trị phải có kế hoạch cụ thể, nâng cao tính chuyên nghiệp; tập trung dành thời gian xây dựng công tác thể chế; phối hợp với các đơn vị trong cơ quan triển khai đánh giá chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018; tập thể cán bộ, công chức, người lao động nâng cao tinh thần đoàn kết … Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ hoan nghênh những cố gắng của tập thể Văn phòng và hy vọng trong năm mới Văn phòng TTCP sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa./..
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS