• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Bổ nhiệm cán bộ cấp phòng Cục Phòng, chống tham nhũng

  Ngày 10/08/20218, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng của Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) cho ông Đào Trung Kiên, ông Trương Khánh Hải và ông Trần Ngọc Thạch.

  Theo Quyết định, Ông Đào Trung Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp được điều động giữ chức Trưởng phòng Thực thi công ước, Cục IV; ông Trương Khánh Hải, Phó trưởng phòng Tổng hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Cục IV và ông Trần Ngọc Thạch, Thanh tra viên Phòng 3 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổng hợp, Cục IV.
  Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục IV đã trao quyết định và phân công nhiệm vụ cho các ông: Đào Trung Kiên, Trương Khánh Hải và ông Trần Ngọc Thạch.                       IMG_6193.JPG
  Ông Phạm Trọng Đạt, Cục Trưởng Cục IV trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ cấp phòng vừa được bổ nhiệm
                                                                                           
                                                                                               PV     

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS