• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tiếp đoàn công tác UNODC của Liên hiệp quốc

  Ngày 19/09/2017, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế của Thanh tra Chính phủ đã tiếp đoàn công tác Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC).

  Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những thông tin liên quan tới mục đích của đoàn công tác UNODC; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. Thông qua các nội dung trao đổi cơ quan UNODC sẽ nắm bắt được những nhu cầu cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật và yêu cầu nâng cao năng lực về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, trên cơ sở đó, UNODC sẽ có những thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng.
  IMG_4891.JPG


  Buổi hội đàm diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hợp tác và mở ra cơ hội hợp tác giữa UNODC và Thanh tra Chính phủ Việt Nam.
                                                                                                                                                                                                                                                            PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS