• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Họp Tổ công tác liên ngành về APEC

  Tiếp tục chuẩn bị cho các hoạt động đăng cai ACTWG trong năm APEC 2017, ngày 06/2, Tổ công tác liên ngành APEC ACTWG 2017 họp thông qua công tác hậu cần, chuẩn bị và nội dung dự kiên chương trình Hội thảo APEC: Tăng cường sự tham gia của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp; tham dự có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và  các thành viên trong Tổ công tác.

  IMG_6717.jpg

  Tại cuộc họp, thường trực Tổ công tác trình bày về tiến độ triển khai và một số đề xuất thông qua một số nội dung của Hội thảo như: Trách nhiệm của Nhà nước tăng cường sự tham gia PCTN của xã hội; vai trò của các tổ chức xã hội và người dân trong PCTN; Báo chí điều tra góp phần PCTN hiệu quả và Doanh nghiệp chủ động phòng ngừa tham nhũng./.
                                           Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS