• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2016

  Ngày 26/12, Vụ Hợp tác Quốc tế đã có buổi họp tổng kết về kết quả công tác năm 2016 và phương hướng kế hoạch công tác năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh dự và chỉ đạo; tham dự có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ và toàn thể công chức của Vụ Hợp tác Quốc tế.

  Báo cáo kết quả công tác năm 2016 cho thấy, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 được Tổng Thanh tra phê duyệt, ngay từ đầu năm, tập thể Vụ đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hoạt động đối ngoại của của cơ quan và nhiệm vụ chính trị của Vụ.

   

  Cụ thể, trong lĩnh vực hợp tác song phương, Vụ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công 6 đoàn cán bộ cấp cao do các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đi thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN ở nước ngoài; tổ chức đón tiếp và làm việc với 07 đoàn đại biểu các cơ quan đối tác sang thăm và làm việc với TTCP; củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống; tổ chức thành công 02 đoàn cán bộ ngành thanh tra tham gia khóa đào tạo tăng cường năng lực tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhìn chung Vụ đã chủ động triển khai toàn diện và đồng bộ các hoạt động đối ngoại song phương, các hoạt động diễn ra thiết thực hiệu quả.

   

  Về lĩnh vực hoạt động hợp tác đa phương, tiếp tục thực hiện hiệu quả Công ước LHQ về CTN; tiếp tục triển khai Chương trình Sáng kiến PCTN Việt Nam; Tích cực chuẩn bị cho việc đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về Chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC trong năm APEC Việt Nam 2017… Hoạt động hợp tác đa phương trong năm 2016 thực sự đi vào chiều sâu với sự chủ động, tham gia tích cực, có trách nhiệm của TTCP. Điểm nổi bật là việc sớm ban hành Đề án đăng cai tổ chức hoạt động của ACTWG trong năm APEC Việt Nam 2017.

   IMG_6406.jpg
  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổng kết qua việc tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế vẫn cần được tiếp tục chú trọng; lực lượng cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế hiện nay quá mỏng với với áp lực và khối lượng công việc ngày càng lớn…

   

  Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả tập thể cán bộ, công chức Vụ đã đạt được trong năm qua, Đội ngũ cán bộ công chức Vụ đã luôn đoàn kết, năng động, tìm tòi đổi mới phương pháp làm việc, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhất kế hoạch đặt ra. Đối với phương hướng nhiệm vụ 2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, vụ cần tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan; quan tâm đến công đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả kết quả của hoạt động đầu ra; tăng cường và duy trì hiệu quả về phương thức và nội dung của hoạt động hợp tác song phương; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác khác; quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức đoàn ra đoàn vào. Về hợp tác đa phương, Phó Tổng Thanh tra chính phủ lưu ý tới trọng tâm năm 2017 là việc chủ trì đăng cai tổ chức thành công các hoạt động của ACTWG trong năm APEC Việt Nam 2017; triển khai chu trình đánh giá thứ hai thực thi UNCAC./. 

                        

                                          Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS