• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Cục Chống tham nhũng tổng kết năm 2016

  Ngày 19/12, Cục Chống tham nhũng (Cục IV) tổng kết công tác năm 2016, bàn phương hướng triển khai công tác năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị tổng kết có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức của Cục.

  Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết, năm 2016, công tác chỉ đạo, điều hành của Cục tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng(PCTN) từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều tiến bộ trong công tác tham mưu xây dựng thể chế.

  Một số kết quả nổi bật của Cục Chống tham nhũng hoàn thành đúng thời gian yêu cầu các Báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác PCTN đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tham mưu cho Thủ tướng, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN; chỉ đạo hướng dẫn bộ ngành, địa phương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN; hoàn thành báo cáo PCTN năm 2016 để Chính phủ trình Quốc hội.

  Cục Chống tham nhũng đã tiến hành kiểm tra đánh giá các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại 19 đơn vị. Thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra, hướng dẫn tại các địa phương trên toàn quốc về Bộ chỉ số Hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2016 đối với cấp tỉnh. Cục đã cử nhiều cán bộ tham gia các đoàn thanh tra của các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ.

  IMG_6190.JPG
  Trong năm 2016, Cục Chống tham nhũng đã tiếp nhận 1.016 đơn thư do công dân chuyển đến. Toàn bộ đơn thư đều được Cục trưởng Cục Chống tham nhũng xem xét, có ý kiến. Cục đã phân loại chuyển nhiều đơn tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về tham nhũng.

  Qua nắm bắt tình hình, Cục đã đề xuất và được Tổng Thanh tra Chính phủ đồng ý thanh tra, kiểm tra 4 vụ việc, trong đó chuyển Cục 3 thanh tra 2 vụ việc, 2 vụ việc tại Bộ Giáo dục và đào tạo và quản lý đất đai tại Bà Rịa- Vũng Tàu dự kiến thực hiện trong năm 2017.

  Thông qua đường dây nóng, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng đã tiếp nhận 350 thông tin của người dân, cán bộ trong toàn quốc tô cáo về hành vi nhũng nhiều, tham nhũng, tiêu cực ttrong các lĩnh vực như đất đai, chế độ chính sách… Cục đã phân loại, xử lý chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nắm tính hình và lưu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về PCTN.

  Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu ghi nhận những kết quả Cục IV đã đạt được trong năm qua. Trong đó, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Cục đã làm tốt công tác xây dựng thể chế và tham mưu cho Đảng, Chính phủ các nội dung chỉ đạo về công tác PCTN đối với các cấp, các ngành. Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế, Cục IV cần khắc phục trong thời gian tới đó là tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; mục tiêu chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đo đó, Cục cần hết sức lưu ý và xác định rõ đây là trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ mà trực tiếp là Cục IV.

  Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, với quyết tâm đưa các giải pháp phòng ngừa vào thực hiện để đạt được mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Cục IV  nghiên cứu hệ thống pháp luật để chống xung đột lợi ích, chỉ ra các kiến nghị mang tính khả thi; chú trọng hơn đối với công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng và việc học hỏi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng từ các nước trong khu vực và trên thế giới./.

                                              Thanh Loan

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS