• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “ Thanh tra công vụ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”

  Chiều ngày 11/11, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP  tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2014 – 2015 với chủ đề “ Thanh tra công vụ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay” do Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm. Nguyên Phó Tổng Thanh tra, Tiến sỹ Lê Tiến Hào làm Chủ tịch Hội đồng.

  Anh trung vien khtt nghiem thu.JPG

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Một số vấn đề về kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra”

  Ngày 8/1, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Một số vấn đề về kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra” do ThS. Lê Đức Trung, Trưởng phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm. TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì nghiệm thu.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra - thực trạng và giải pháp”

  Ngày 30/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra - thực trạng và giải pháp” do ThS. Trần Văn Dương, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.  Ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra”

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, ngày 30/12/2014, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra” do ThS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu và thư viện, Viện KHTT làm chủ nhiệm đề tài. TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện KHTT, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra”

  Ngày 26/12/2014, Viện Khoa học Thanh tra đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra”, đề tài do đồng chí Nguyễn Đình Bính, Thanh tra viên, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS.Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở

  Ngày 26/12, Viện Khọc học Thanh tra tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động thanh tra doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp” do ông Phạm Đăng Dũng, Trưởng khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng, Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “ Kết quả hoạt động thanh tra – những vấn đề lý luận và thực tiễn”

  Chiều 21/12, Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm “Kết quả hoạt động thanh tra- những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Nguyễn Quốc Hiệp - Viện trưởng viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp trong tiếp dân”

  Ngày 8/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp trong tiếp dân”. Đề tài do TS Trần Thị Thanh Hà, cán bộ Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Hội thảo góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo tổng thuật Đề tài cấp Bộ: “Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”

  Ngày 30/11, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, tổ chức Hội thảo góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo tổng thuật Đề tài cấp Bộ: “Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”, đề tài do đồng chí Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ "Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp"

  Ngày 30/12/2011 tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, dưới sự chủ trì của TS.Trần Đức Lượng – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng – Thực trạng và giải pháp” do đồng chí Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục chống tham nhũng chủ nhiệm đề tài.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS