• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Phê duyệt thuyết minh Đề tài khoa học cấp Bộ

  Ngày 15/6/2017, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ: Chất lượng cuộc thanh tra - Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do ThS. Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề xuất nghiên cứu theo kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 của TTCP. Tham dự buổi họp có toàn thể công chức, viên chức Viện Khoa học Thanh tra. TS. Trần Đức Lượng, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng phê duyệt thuyết minh chủ trì cuộc họp. 

  Theo thuyết minh của chủ nhiệm đề tài, mục tiêu chung đề tài hướng đến là xây dựng cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng cuộc thanh tra. Theo đó, đề tài dự kiến nghiên cứu ba nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận về chất lượng cuộc thanh tra; Thực trạng chất lượng cuộc thanh tra; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc thanh tra.

  Theo ý kiến của Hội đồng, thuyết minh đề tài được chuẩn bị kỹ, nội dung rõ ràng, chi tiết. Việc nghiên cứu đề tài là cần thiết, phù hợp với bối cảnh hiện nay đang đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc thanh tra trên tổng thể các phương diện.

  Góp ý hoàn thiện thuyết minh đề tài, Hội đồng cho rằng, Ban Chủ nhiệm cần xem xét, chỉnh sửa nghiên cứu theo hướng đưa ra đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng cuộc thanh tra; các mục tiêu nghiên cứu cụ thể cần được luận giải và làm rõ hơn; phần lý luận, Ban Chủ nhiệm đề tài cần làm rõ cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc thanh tra; đề tài cần bổ sung thêm phần đánh giá về mặt pháp lý các cuộc thanh tra và tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng cuộc thanh tra trên cơ sở các tiêu chí ở phần lý luận.

  Hội đồng thống nhất phê duyệt thuyết minh đề tài và đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để triển khai nghiên cứu đề tài./.

                                                     PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS