• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

  Ngày 21/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” do TS Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm. TS Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu, chủ trì hội nghị.

  Trình bày kết quả nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam là “cánh tay nối dài” của quản lý, có vai trò quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, việc thực hiện pháp luật về KNTC và PCTN là một trong những trách nhiệm của DNNN. Tuy nhiên, trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đối với DNNN thì mô hình tổ chức của DNNN hiện nay rất đa dạng. Do đó, việc xác định trách nhiệm của DNNN trong việc thực hiện pháp luật về KNTC và PCTN không đơn giản.

  Bên cạnh đó, nội dung trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC và PCTN trong DNNN rộng, được quy định trong nhiều văn bản khác nhau, có nhiều quy định mang tính chung chung, thiếu tính thống nhất, một số quy định không còn phù hợp với đặc thù về tổ chức hoạt động và mô hình DNNN. Đồng thời, việc thực hiện pháp luật về KNTC và PCTN trong DNNN còn nhiều hạn chế, bất cập.

  Và để tăng cường trách nhiệm của DNNN trong thực hiện pháp luật về KNTC và PCTN đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là việc hoàn thiện pháp luật về KNTC và PCTN, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong thực tế.

  Đóng góp ý kiến với kết quả nghiên cứu đề tài, các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu, cách lựa chọn vấn đề nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, các thành viên hội đồng cho rằng, đề tài cần xác định rõ địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước, bởi vì, doanh nghiệp nhà nước có tác động rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; vấn đề quản lý doanh nghiệp nhà nước trong thực tiễn hiện nay cũng cần được đề tài chỉ ra. Theo các thành viên hội đồng, muốn giải quyết được các vướng mắc phát sinh liên quan đến DNNN, đề tài cần nêu các giải pháp trước mắt đó là, xác định rõ trách nhiệm giải quyết KNTC trong nội bộ doanh nghiệp cũng như trách nhiệm giải quyết KNTC của cơ quan nhà nước có liên quan tới hoạt động, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Đồng thời, việc tuyên tryền phổ biến pháp luật về KNTC và PCTN và công tác phối hợp giải quyết KNTC trong doanh nghiệp cũng là một trong những giải pháp hội đồng nghiệm thu lưu ý với Ban chủ nhiệm đề tài.

  Với những kết quả đạt được, Hội đồng đã thông qua nghiệm thu đề tài và đạt loại khá./.

                                           Thanh Loan

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS