• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Hội thảo khoa học đề tài cấp cơ sở

  Ngày 08/11, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: “Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (ISO) trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra” do đồng chí Trần Tuấn Mẫn chuyên viên Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm đề tài “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân” do đồng chí Nguyễn Đăng Hạnh, chuyên viên Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đã tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì hội thảo.

  Đối với đề tài “Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (ISO) trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra”, trong phần thảo luận, ý kiến của các đại biểu cho rằng, đề tài cần trình bày ngắn gọn lại phần những vấn đề cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đặc biệt là nội dung các nguyên tắc quản lý chất lượng trong ISO 9000; phân tích sâu hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và vai trò, ý nghĩa của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000; các khái niệm nên sử dụng đơn giản, dễ hiểu hơn; bổ sung nội dung nhu cầu áp dụng ISO trong quản lý, điều hành và đánh giá nhu cầu, đặc thù của Viện Khoa học Thanh tra để từ đó có mối liên hệ thực tiễn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra trong thời gian tới; bổ sung nội dung trách nhiệm của người lãnh đạo trong quản lý và điều hành hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra. Đối với phần thực trạng công tác quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra, các mặt công tác cần được đề cập ngắn gọn, sát với nội dung nghiên cứu. Với các đề xuất xây dựng và áp dụng ISO, Đề tài nên trình bày khoa học và có tính thực tiễn hơn.
  IMG_5394.JPG
  Với các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu và chỉnh sửa nhằm hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, chuẩn bị nghiệm thu chính thức trong thời gian tới.

  Đối với đề tài “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân”, theo dự thảo Báo cáo tổng thuật, Đề tài hướng tới mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân; đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc trên thực tế thời gian qua từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả các nguyên tắc này trong thời gian tới.

  Để đạt được mục tiêu đề ra, nội dung nghiên cứu của Đề tài được phân tích theo kết cấu ba chương: i) Những vấn đề lý luận về nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân; ii) Thực trạng các quy định và thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân; iii) Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân.

  Theo các ý kiến góp ý tại Hội thảo, Đề tài có tính logic và được Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kỹ về nội dung. Tổng hợp ý kiến thảo luận, các đại biểu góp ý cho Ban Chủ nhiệm hoàn thiện nội dung đề tài theo hướng, phần lý luận cần bổ sung thêm đặc điểm của nguyên tắc trong tiếp công dân đồng thời, phân tích thêm nội dung các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân. Phần thực trạng, việc phân tích các kết quả đạt được theo 2 giai đoạn như Báo cáo tổng thuật đưa ra là chưa hợp lý, thay vào đó đề tài nên phân tích trực tiếp các nguyên tắc trong tiếp công dân và lồng ghép hai giai đoạn như đã nêu vào từng nguyên tắc tiếp công dân; hoặc đề tài có thể phân tích theo Thông tư 06/2014/TT-TTCP về quy định quy trình tiếp công dân. Phần giải pháp, kiến nghị cần được làm rõ hơn, gắn với các nguyên tắc tiếp công dân./.

                                              Thanh Loan

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS