• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính”

  Chiều ngày 14/01/2016, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP  tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề “Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính” do Tiến sỹ Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng TTCP làm chủ nhiệm. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

  Đề tài gồm 03 chương, Chương I: Một số vấn đề chung về vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính; Chương II: Thực trạng tham gia của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính; Chương III: Định hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trò xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính.

  Theo chủ nhiệm đề tài, để giải quyết KNHC có hiệu quả đòi hỏi không chỉ nâng cao trách nhiệm của  các chủ thể có thẩm quyền giải quyết mà đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia của toàn xã hội trong giải quyết KNHC, nhất là các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội… Các chủ thể này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KN cho người dân, tham gia tư vấn, giúp đỡ để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền KN trong các vụ việc cụ thể.

  Vai trò của xã hội trong giải quyết KNHC là trách nhiệm của các chủ thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định hoặc điều lệ, tôn chỉ, mục đích của từng chủ thể, trách nhiệm của cá nhân trong xã hội và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của các chủ thể đó vào thực tiễn giải quyết KNHC.

  Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đề tài được nghiên cứu công phu, phạm vi nghiên cứu mang tính điển hình, khái quát được vai trò của xã hội trong giải quyết KNHC. Sản phẩm đề tài đáp ứng được yêu cầu nghiệm thu, các gải pháp mang tính khả thi. Tuy nhiên, đề tài cần làm rõ hơn vai trò của nhà nước và xã hội trong giải quyết KNHC.

  Phát biểu tại hội nghị nghiệm thu, Tiến sỹ Ngô Đại Tuấn, Chủ nhiệm tiếp thu những ý kiến góp ý với đề tài của Hội đồng để hoàn thiện đề tài. Đặc biệt, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các nội dung đề tài, điển hình về việc áp dụng vào thực tế những biện pháp được nêu ra trong đề tài nhằm tăng thêm tính khả thi, phù hợp và đạt hiệu quả hơn nữa.

   

  Với kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu khoa học nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại xuất sắc./.

   

                                 Hoàng Linh

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS