• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về thanh tra liên ngành trong giai đoạn hiện nay”

  Chiều ngày 08/01/2016, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Hoàn thiện pháp luật về thanh tra liên ngành trong giai đoạn hiện nay do TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ nhiệm đề tài; Tiến sĩ Đinh Văn Minh, P Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  ​​

  Đề tài gồm 03 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về thanh tra liên ngành và hoàn thiện pháp luật về thanh tra liên ngành, Chương II: Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật thanh tra liên ngành và Chương III: Một số gii pháp  hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra liên ngành.

   

  Theo đề tài, hoạt động thanh tra liên ngành giúp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, oạt đọng thanh tra liên ngành có vai rò trong việc giúp cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; tăng cường sự phối hợp quản lý liên ngành, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, giúp tránh phiền hà cho đối tượng thanh tra và hạn chế chồng chép trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra. Sự hoàn thiện pháp luật của thanh tra liên ngành đươc đánh giá dựa vào các tiêu chí: pháp luật về thanh tra phải đảm bảo tính toàn diện, tính đồng bộ, thống nhất; đảm bảo phù hợp với đặc thù của hoạt động thanh tra liên ngành, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao; đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hiệu quả, giúp hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính.

  IMG_8681.JPG
  Đề tài cũng đưa ra thực trạng và giải pháp, kiến nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra liên ngành của Thanh tra Chính phủ. Theo đó cần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo hoạt động thanh tra liên ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện pháp luật thanh tra.


  Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót cần chỉnh sửa của đề tài. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài xuất sắc.

   

  Hoàng Linh

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS