• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của thanh tra Chính phủ”

  Sáng ngày 06/01/2016, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở  “Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của thanh tra Chính phủ” do đồng chí Đậu Thị Hiền, cán bộ phòng Thông tin, Tư liệu và Thư viện làm Chủ nhiệm đề tài; Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, PViện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Đề tài gồm 03 chương: Chương I: Một số vấn đề chung về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của Thanh tra Chính phủ, Chương II: Thực trạng quy định và việc phát hiện tham nhũng qua hoạt dộng Thanh tra Chính phủ và Chương III: Gii pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.

  Theo đề tài, trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, cả trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Với chức năng và thẩm quyền của mình, Thanh tra Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ thể chế về phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo còn thực hiện việc phát hiện các hành vi tham nhũng.

  IMG_8582 -editeds.JPG
  Đề tài cũng đưa ra thực trạng và giải pháp, kiến nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng của Thanh tra Chính phủ. Theo đó cần tăng cường quán triệt để nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức của Thanh tra Chính phủ về vai trò trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong việc phát hiện tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua các hoạt động thanh tra, tiếp nhận và giải quyết tố cáo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra của Thanh tra Chính phủ làm công tác phòng chống tham nhũng; đổi mới nội dung, phương thức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thay vì thanh tra dàn trải tất cả các nội dung của Luật như hiện nay, nên tập trung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; tăng cường phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo việc chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được kịp thời, chính xác; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong nội bộ Thanh tra Chính phủ giữa các cục, vụ, đơn vị.

  Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài, đề tài đã được đầu tư nghiên cứu. Tuy nhiên, đề tài cần trình bày logic hơn và làm rõ hơn vai trò phát hiện tham nhũng của Thanh tra Chính phủ khác với các ngành khác cũng như với Thanh tra cấp dưới. Phần giải pháp lựa chọn cần có sự lựa chọn và phân tích sâu hơn

  Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài xuất sắc.

   

  Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS