• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài cấp bộ “Thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”

  IMG_8421.jpg

  Chiều ngày 15/12/2015, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề “Thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm Chủ nhiệm. Nguyên Phó Tổng Thanh tra, Tiến sỹ Lê Tiến Hào làm Chủ tịch Hội đồng.

  Đề tài gồm 3 chương, Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng; Chương 2: Thực trạng thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng; Chương 3: Một số định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng.

  Theo Đề tài, trách nhiệm giải trình là việc cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước chủ động hoặc theo yêu cầu thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về quyền, nghĩa vụ, về quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của mình đối với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đó trước người dân, xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Vai trò, ý nghĩa của trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng là một biện pháp quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng ngừa tham nhũng; trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ là một trong bốn trụ cột của một nền quản trị tốt không có tham nhũng, thúc đẩy hỗ trợ sự minh bạch là yếu tố then chốt trong phòng ngừa tham nhũng.

  Kết thúc buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Tiến sỹ Lê Tiến Hào đánh giá cao công trình nghiên cứu. Đề tài đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, thể hiện được sự đầu tư, nghiên cứu  một cách khoa học, đảm bảo cả về mặt tiến độ nghiên cứu.  Đã đưa ra các giải pháp, định hướng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, trách nhiệm giải trình góp phần phòng chống tham nhũng, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng các văn bản pháp luật.

   

  Với những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khoa học nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại xuất sắc

   

                                       Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS