• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo Thông tư liên tịch về trao đổi, quản lý, sử dụng thông tin về phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện Luật PCTN, chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư liên tịch, quy định việc trao đổi, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN (thay thế Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT của liên ngành ).

  Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN

  Thực hiện Luật PCTN, chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS