• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng

  Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng 

  Dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra

  Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra

  Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

  Thực hiện Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, Vụ II được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị  của Thanh tra Chính phủ xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ Biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.​​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS