• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự thảo THÔNG TƯ Quy định mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra

  Ngày 17/9/2015, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2677/TTCP-PC  gửi Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định mẫu Sổ Nhật ký đoàn thanh tra.
  Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS