• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16/7/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về quản lý, sử dụng, màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước

  Ngày 08/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

  Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16/7/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về quản lý, sử dụng, màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

  Tổ biên tập đã phối hợp với Công ty may 19/5 thuộc Tổng cục hậu cần kỹ thuật - Bộ Công an tiến hành nghiên cứu, khảo sát chất lượng của bộ trang phục mà công chức ngành Thanh tra Việt Nam hiện đang sử dụng bộc lộ rất nhiều nhược điểm do vậy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng Thông tư mới làm cơ sở cho Công ty may 19/5 thiết kế mẫu trang phục mới đảm bảo một số yêu cầu


  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổ biên tập đã khẩn trương nghiên cứu và xây dựng xong bản dự thảo Thông tư. Sau khi xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, về cơ bản các ý kiến đều thống nhất với phần lớn nội dung trong dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, còn một số nội dung cần xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra các bộ, ngành, địa phương.


  Các văn bản tham gia góp ý xin vui lòng gửi về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ địa chỉ: Lô D29, khu đô thị mới đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành  phố Hà Nội) trước ngày 10/01/2015 để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, ban hành.


  Toàn văn Dự thảo Thông tư, Ảnh Bộ trang phục mẫu và Công văn xin ý kiến có tại văn bản đính kèm:

   

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS