• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

  ​          Thực hiện chương trình xây dựng thể chế năm 2014, Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19/5/2014 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

  Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh tra bộ, ngành; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư (có dự thảo Thông tư kèm theo) và gửi về Thanh tra Chính phủ qua Vụ Tổ chức Cán bộ trước ngày 31/10/2014 để tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, ký ban hành.

  Mọi chi tiết đề nghị liên hệ ông Trần Trung Thành - Hàm Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ (Điện thoại: 0804.9026; 0913.291.779).

  Xin trân trọng cảm ơn./.

  Toàn văn dự thảo có tại văn bản đính kèm:

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS