• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi)

  Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018, ngày làm việc thứ 18 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,1% tổng số đại biểu tán thành. Luật gồm 9 chương, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.​​

  Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với  tổng số 468/469 đại biểu có mặt tán thành.
  Luật Tố cáo (sửa đổi) gồm 9 chương, 68 Điều, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý công tác giải quyết tố cáo…
  201806111101257102_DSC_9374.jpg 
  Toàn cảnh phiên họp
   
                                                                                                                                                                                            PV
          

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS