• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Ngày 15/05/2017, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cùng đoàn công tác của TTCP đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh vè công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND các huỵện, thị, thành phố cùng đại diện lãnh đạo các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh tham dự.

  Tại làm việc, đại diện lãnh đạo một số cục, vụ của Thanh tra Chính phủ đã thông báo với UBND tỉnh Quảng Ninh một số nội dung như: Kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tình hình tiếp công dân Quảng Ninh khiếu nại tại Trụ sở tiếp công dân TW cũng như một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện xử lý sau khi Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 05/09/2014 của TTCP về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2001-2010 có hiệu lực …
  Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan của UBND tỉnh đã báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan mà Đoàn công tác của TTCP yêu cầu. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, số đoàn đông người tăng; một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP tuy đã được tỉnh giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn tiếp tục kéo lên TW khiếu kiện; việc thực hiện xử lý các sai phạm sau Kết luận thanh tra số 2096 đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là xử lý các sai phạm về kinh tế; hiện mới chỉ thu hồi được 30% số tiền sai phạm theo kiến nghị thu hồi trong Kết luận thanh tra.
  IMG_4264.JPG
  Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh phát biểu kết luận

  Phát biểu kết luận, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai. Đối với một số nội dung cụ thể, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu: Về kết quả thanh tra đất nông, lâm trường, tỉnh Quảng Ninh cần có số liệu thống kê tổng diện tích đất nông, lâm trường thống nhất giữa các sở, ngành, huyện thị; Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 5/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2001 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, có ý chỉ đạo thực hiện và xử lý sau thanh tra tại Văn bản số 1042/VPCP-V.I ngày 9/2/2015 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ theo kết luận đã được phê duyệt thu hồi số tiền nợ đọng về đất; tăng cường công tác tiếp dân ngay tại cơ sở để tránh tình trạng phát sinh đông người; tập trung giải quyết những vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đông người; UBND tỉnh nên có kế hoạch cụ thể với từng vụ việc để đối thoại trực tiếp với dân; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tỉnh; tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tốt hơn để tạo sự đồng thuận; chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt việc tổng kết 4 năm thực hiện Luật Tiếp dân.
  IMG_4276.JPG
  Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện phát biểu tiép thu ý kiến chỉ đạo

  Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng như các ý kiến của thành viên đoàn công tác và chỉ đạo cho các sở, ngành, địa phương triển khai tiếp những ý kiến kết luận của lãnh đạo TTCP. 
                                                                                                                                                                                                                                       Đăng Khoa
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS