• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết luận Thanh Tra

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh

  Ngày 07/9/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2242/TB-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông Vận tải

  Ngày 01/9/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2222/TB-TTCP, thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông Vận tải.

  Toàn văn nội dung Thông báo Kết luận thanh tra có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ngày 31/8/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 2214/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột

  Ng​ày 19/5/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 1240/KL-TTCP về thanh tra Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và xác minh, làm rõ khiếu nại, kiến nghị của một số tiểu thương chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.
  Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra 2010; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra và Quy chế công khai kết luận thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra tại bản đính kèm:
   ​

  Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

  Ngày 18/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1785/QĐ-TTCP về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận Thanh tra về Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1717/TB-TTCP về việc Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 26/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1613/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết luận thanh tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam

  Ngày 12/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1468/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 08/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 1442/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014

  Ngày 30/5/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1304/TB-TTCP về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS